Nyhedsbrev marts 2017
 
I årets første nyhedsbrev lægger vi ud med de gode erfaringer fra projekt LKV – Læring og kommunikation i Virksomheden – der har fokus på medarbejdere, der har vanskeligheder med at læse og skrive.

Du vil også kunne læse om erfaringerne med tosprogede på AMU samt interessen for den nye IntegrationsGrundUddannelse (IGU), om friskoleforsøg og om nye regler, der giver mere fleksible uddannelsesmuligheder for ledige.

Som noget nyt har VEU-centrene indført Årets Efteruddannelsespris, hvilket du kan læse mere om i den sidste artikel.
 
 
Klar til fremtidens arbejdsmarked
Et digitalt arbejdsmarked med krav om brede boglige færdigheder kan være en meget stor udfordring for personer med ordblindhed eller blot læse- og skrivevanskeligheder. Projekt LKV 2, Læsning og Kommunikation i Virksomhederne, sætte særligt fokus på den medarbejdergruppe, og projektet har været en succes.
Klar til fremtidens arbejdsmarked
 
Tosprogede på AMU
Tirsdag den 31. januar blev der afholdt afslutningsseminar på projekt ”Fokus på tosprogede AMU-deltagere” – under temaet: ”motivation og læringsudbytte” – et projekt under TUP14 (Den Tværgående Udviklingspulje).
Tosprogede på AMU
 
 
 
Stor interesse for Integrationsgrunduddannelse (IGU)
Mere end 70 deltagere fra kommuner, skoler og faglige organisationer var mødt op for at få præsenteret de muligheder, som den nye Integrationsgrunduddannelse giver, da VEU-center Vestsjælland og VEU-center Øst og Øerne afholdt IGU kick-off konference i Roskilde den 10. januar 2017.
Stor interesse for Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 
Skoler søger nye muligheder i fri-institutionsforsøg
Som en del af trepartsaftalens initiativer har erhvervsskolerne mulighed for at blive en del af fri-institutionsforsøget, som skal styrke arbejdsmarkedsuddannelserne. En af skolerne, som har søgt denne ordning, er Selandia i Slagelse
Skoler søger nye muligheder i fri-institutionsforsøg
 
 
 
Nye regler for uddannelse giver ledige mere fleksibilitet
Som følge af Trepartsaftalen fra august 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark er der pr. 1. marts 2017 nye regler for seks ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft
Nye regler for uddannelse giver ledige mere fleksibilitet
 
Nyt samarbejde sætter fokus på virksomhedernes behov
Det skal være let for virksomheder at finde den direkte vej til efteruddannelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelses- og uddannelsesområdet i Slagelse er derfor gået sammen om at optimere samarbejdet til gavn for områdets virksomheder og ikke mindst medarbejderne.
Nyt samarbejde sætter fokus på virksomhedernes behov
 
 
 
Årets efteruddannelsesvirksomheder 2016
De 13 VEU-centre indfører årets efteruddannelsespris, og i Region Sjælland er disse begivenheder lige på trapperne, og vil i meget nær fremtid kunne ses som seneste nyt på dit VEU-centers hjemmeside.
Årets efteruddannelsesvirksomheder 2016
 
 
 
 
Ønsker du IKKE flere emails fra VEU-Center Vestsjælland Portalsite?