Nyhedsbrev december 2017
 
Årets sidste nyhedsbrev byder på nyt om IGU-forløb inden for køkken, vask og rengøring, hvor 25 flygtninge fra hele Regionen deltager, og du kan læse om 5 syriske flygtninges vej til at få kørekort til lastbil. Du kan også møde Thomas, der efter at have deltaget i projekt ”Uddannelsesvejen til vækst", er kommet tættere på, hvad han vil.

Vi går et nyt og spændende år i møde, hvor bl.a. trepartsaftalen inden for VEU-området træder i kraft. Dette betyder bl.a. at VEU-centrene udfases og erstattes af andre initiativer. Dette lå fint i tråd med RUBIS-konferencen, hvor primært skoler og erhvervsliv diskuterede mulighederne for sammen at løfte fremtidens udfordringer. Endelig kan du læse om kommende ændringer inden for kran og lovpligtig EU-efteruddannelse for bus og gods.

Vi vil ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår!

 
 
Integrationsforløb godt fra start
På ZBC i Roskilde er den første 2-årige integrationsuddannelse godt i gang med deltagere fra hele regionen. Uddannelsen skal sikre opkvalificering og bedre muligheder for arbejde for flygtninge.
Integrationsforløb godt fra start
 
Khaled fra Syrien er blevet omskolet – kører nu lastbil i Kalundborg
Et ikke helt almindeligt kursus på EUC Nordvestsjælland har gjort, at 5 personer fra Syrien har bestået deres danske kørekort til lastbil.
Khaled fra Syrien er blevet omskolet – kører nu lastbil i Kalundborg
 
 
 
Nu har jeg en idé om, hvad jeg vil
Det går godt i Uddannelsesvejen til Vækst (UTV), og der er mange deltagere, som bliver mere klar på hvad de vil. På nuværende tidspunkt har der været over 500 deltagere igennem afklaringsforløb, med det formål at gå videre ind i en erhvervsuddannelse.
Nu har jeg en idé om, hvad jeg vil
 
Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
Regeringen, LO og DA indgik i oktober måned trepartsaftale, som har til formål at give et markant løft til voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Som led i aftalen udfases VEU-centrene i 2018 og erstattes bl.a. af frivillige partnerskaber.
Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
 
 
 
Vi skal sikre vækst i Region Sjælland
Den 27. november 2017 blev der afholdt erhvervskonference i regi af projekt RUBIS om mulighederne for at sikre fremtidig vækst i Region Sjælland
Vi skal sikre vækst i Region Sjælland
 
Kommende ændringer inden for kran og lovpligtig EU-efteruddannelse for bus og gods
Pr. 1. januar 2018 træder en række ændringer inden for både kran og lovpligtig EU-efteruddannelse for bus og gods i kraft
Kommende ændringer inden for kran og lovpligtig EU-efteruddannelse for bus og gods
 
 
 
 
 
Ønsker du IKKE flere emails fra VEU-Center Vestsjælland Portalsite?